Deze pagina is allereerst bedoeld voor de studenten van de afdeling Lichte Muziek van de faculteit Muziek HKU Utrecht.

De onderwerpen die aan bod komen, horen bij het lesmateriaal van de ATV lichte muziek.
Vanuit deze beginpagina kun je kiezen voor een aantal onderwerpen die met het centrale thema arrangeren te maken hebben.
In eerste instantie is gekozen voor het arrangeren van jazzstandards voor een blazers- en ritmesectie. Eromheen zullen geleidelijk aan allerlei verwante onderwerpen  aan de orde komen.
De hoofdstukken analyse en harmonieleer, op zichzelf hoofdonderwerpen, staan in dit geval "in dienst" van het thema: arrangeren.
Het lesmateriaal is bedoeld voor de studenten die de ATV lessen van de afdeling Lichte Muziek volgen. Dit is daarom afgeschermd met een wachtwoord.
De voorbeeldanalyse die apart staat vermeld, is voor iedereen in te zien.